Błąd
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

O targach

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do brany laboratoryjnej, powstajca przy wsppracy merytorycznej orodkw naukowo-badawczych z caej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiza i technologii przeznaczonych dla laboratoriw, jak rwnie niezastpionym rdem informacji i opinii o najnowoczeniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonae poczenie wiata nauki i biznesu sprawia, e na targi przybywaj zarwno kontrahenci chccy nawiza kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojtej nauki zainteresowani nowociami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Kadej z edycji imprezy towarzysz prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykady  prowadzone przez wybitnych specjalistw z brany, a nad stron merytoryczn czuwa  Rada Programowa.

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

 • Piotr CieliskiPose na Sejm RP, Przewodniczcy Parlamentarnego Zespou ds. Przemysu Chemicznego
 • Jarosaw Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego

Logo_MNiSW

 •  Bogdan wiczkowski , I Zastpca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy
 • prof. Jerzy Duszyski, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • dr. in. Wodzimierz LewandowskiPrezes Gwnego Urzdu Miar
 • Ministerstwo Rozwoju 

   

Wsppraca merytoryczna przy Targach EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

Rada Programowa Targw EuroLab 2017

 • ?         prof. dr hab. in. Jerzy Baejowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 • prof. dr hab. in. Zbigniew Brzzka, Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • ?         Andrzej Brzyski, Prezes Zarzdu Klubu Polskich Laboratoriw Badawczych POLLAB

 • prof. dr hab. Ewa Bulska, Przewodniczca Zespou Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydzia Chemii UW
 • prof. dr hab. Bogusaw Buszewski, Czonek Korespondent PAN, Przewodniczcy Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik Katedry i Zakadu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Adam Hulanicki, Czonek Korespondent PAN, Honorowy Przewodniczcy Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydzia Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziau Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Pawe Kulesza, Czonek Korespondent PAN, Wydzia Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. in. Jacek Namienik, Rektor Politechniki Gdaskiej
 • dr Elbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostw Laboratoryjnych
 • prof. dr hab. in. Leszek Rafalski, Przewodniczcy Rady Gwnej Instytutw Badawczych
 • dr in. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Prezes Zarzdu Gwnego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 • prof. dr hab. Grzegorz Wgrzyn, Czonek Korespondent PAN, Kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdaskiego
 • prof. dr hab. in. Wadysaw Wieczorek, Dziekan Wydziau Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • dr Piotr Biekowski, redaktor naczelny czasopisma ?Analityka", konsultant merytoryczny Targw EuroLab
 

Serdecznie zapraszamy!

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Wsppraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Wsppraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiH
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Wsppraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty