O targach

Targi EuroLab to specjalistyczna impreza o charakterze biznesowo-naukowym, skierowana do branży laboratoryjnej, powstająca przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Wydarzenie jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Doskonałe połączenie świata nauki i biznesu sprawia, że na targi przybywają zarówno kontrahenci chcący nawiązać kontakty biznesowe, jak i przedstawiciele szeroko pojętej nauki zainteresowani nowościami rynkowymi i poszerzaniem wiedzy. Każdej z edycji imprezy towarzyszą prowadzone na wysokim poziomie seminaria, konferencje i wykłady  prowadzone przez wybitnych specjalistów z branży, a nad stroną merytoryczną czuwa  Rada Programowa.

 

Patronat Honorowy nad Targami EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

 • Piotr CieślińskiPoseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego
 • Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logo_MNiSW

 •  Bogdan Święczkowski , I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy
 • prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk
 • dr. inż. Włodzimierz LewandowskiPrezes Głównego Urzędu Miar
 • Ministerstwo Rozwoju 

   

Współpraca merytoryczna przy Targach EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

Rada Programowa Targów EuroLab 2017

 • ·         prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • ·         Andrzej Brzyski, Prezes Zarządu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

 • prof. dr hab. Ewa Bulska, Przewodnicząca Zespołu Analizy Spektralnej Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii UW
 • prof. dr hab. Bogusław Buszewski, Członek Korespondent PAN, Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN
 • prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Adam Hulanicki, Członek Korespondent PAN, Honorowy Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr hab. Andrzej Kudelski, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Paweł Kulesza, Członek Korespondent PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Rektor Politechniki Gdańskiej
 • dr Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
 • dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • dr hab. n. med. Bogdan Solnica, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej
 • prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Członek Korespondent PAN, Kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
 • dr Piotr Bieńkowski, redaktor naczelny czasopisma „Analityka", konsultant merytoryczny Targów EuroLab
 

Serdecznie zapraszamy!

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;  Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy;  prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;  Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty