Błąd
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

 

1. Analityka chemiczna

el2015_logotypy-z-ikonkami_analityka

 • projektowanie i wyposażenie laboratorium; 
 • meble laboratoryjne; 
 • drobny sprzęt laboratoryjny i akcesoria; 
 • aparatura analityczna laboratoryjna i terenowa; 
 • sprzęt optyczny; 
 • sprzęt kontrolno-pomiarowy; 
 • odczynniki chemiczne, gazy specjalne i oprzyrządowanie; 
 • oprogramowanie laboratorium; 
 • środki utrzymania czystości i dezynfekcyjne, 
 • odzież ochronna; 
 • akredytacja laboratoriów i badania biegłości; 
 • usługi analityczne i inne;

2. Biotechnologia & Life Science

el2015_logotypy-z-ikonkami_biotechnologia

 • kultury i hodowle komórkowe i tkankowe; 
 • materiały pomocnicze; 
 • odczynniki organiczne, nieorganiczne i specjalistyczne; 
 • elektrolity; 
 • enzymy i bufory; 
 • polimery; 
 • miksy do pcr; 
 • markery wielkości DNA i białek; 
 • agarozy; 
 • zestawy do klonowania, trasfekcji, transkrypcji; 
 • reaktory; 
 • procesy fermentacyjne i ich oprzyrządowanie;  
 • inżynieria genetyczna; 
 • enzymologia kosmetologia i techniki biochemiczne; 
 • bezpieczeństwo żywności; 
 • szkolenia; 
 • certyfikacja; 
 • usługi i inne;

 

3. Metrologia

el2015_logotypy-z-ikonkami_metrologia
 • narzędzia do pomiaru ciśnienia, temperatury i masy;
 • narzędzia do pomiaru siły i właściwości mechanicznych materiałów;
 • narzędzia do pomiaru objętości, przepływu i stężenia;
 • narzędzia do pomiaru wielkości nawigacyjnych, meteorologicznych i aerologicznych;
 • narzędzia do pomiaru promieniowania;
 • inne pomiary fizyczne; 
 • nadzór metrologiczny; 
 • wzorcowanie; 
 • usługi i inne;
 

4. Medyczna diagnostyka laboratoryjna

el2015_logotypy-z-ikonkami_diagnostyka

 • aparatura i odczynniki do wykonywania badań: 
  biochemicznych i immunochemicznych; 
  hematologicznych i koagulologicznych; 
  analitycznych i mikrobiologicznych; 
 • projektowanie i wyposażenie laboratorium: meble laboratoryjne, drobny sprzęt laboratoryjny i akcesoria; 
 • analizatory chromatograficzne; 
 • systemy ELISA; 
 • techniki biologii molekularnej oraz cieplarki; 
 • zamrażarki; 
 • pipety; 
 • usługi i inne;

5. Nanotechnologia

el2015_logotypy-z-ikonkami_nanotechnologia

 • nanocząstki; 
 • nanodruty; 
 • nanowłókna i nanorurki; 
 • nanostruktury powierzchniowe i trójwymiarowe; 
 • nanomateriały i kompozyty; 
 • elektronika molekularna i polimerowa; 
 • nanokapsuły; 
 • nanotechnologia półprzewodników; 
 • nanolitografia i nanodruk; 
 • nanomagnes; 
 • biochipy ? systemy diagnostyczne; 
 • maszyny i manipulatory molekularne; 
 • czujniki; 
 • nanotracery; 
 • obiekty biomimetyczne; 
 • biomembrany; 
 • modyfikatory genetyczne; 
 • jednoatomowe urządzenia; 
 • procesy i urządzenia produkcyjne dla nanotechnologii; 
 • usługi i inne;

6. Materiałoznawstwo

el2015_logotypy-z-ikonkami_materialoznawstwo

 • narzędzia do badań materiałowych; 
 • krystalografia; 
 • metalografia; 
 • tribologia; 
 • reologia; 
 • narzędzia do badań przemian fazowych:
  analiza termiczna,
  dyfraktometria,
  spektrometria emisyjna,
  dylatometria; 
 • sprzęt do badań właściwości mechanicznych materiałów:
  wytrzymałości na rozciąganie i zmęczeniowej,
  odporności na pełzanie; 
 • mikroskopia; 
 • badania nieniszczące; 
 • termodynamika stopów; 
 • urządzenia pomocnicze; 
 • usługi i inne;

7. Inżynieria i Ochrona Środowiska

EL2017_logotypy_z_ikonkami_3_srodowisko1

Sprzęt, systemy i technologie wspomagające:

 • monitorowanie zanieczyszczeń,
 • kontrolę radioaktywności,
 • analizę gleb i wód gruntowych,
 • analizę powietrza, emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla i zanieczyszczeń atmosferycznych,
 • oczyszczalnię ścieków i odcieków przemysłowych,
 • oszczędzanie energii i pozyskiwanie źródeł energii odnawialnej,
 • odzyskiwanie i recykling,
 • pomiary aktywności organizmów żywych
 • meliorację,

8. Kryminalistyka

el2015_logotypy-z-ikonkami_kryminalistyka

 • sprzęt i materiały do kryminalistycznych badań laboratoryjnych; 
 • sprzęt do badania miejsca zdarzenia oraz dokumentowania, rejestracji, zabezpieczenia i prezentacji materiału dowodowego; 
 • systemy informatyczne i ewidencyjne wspomagające procesy identyfikacji oraz zarządzanie obiegiem materiału dowodowego; 
 • inny sprzęt służący do technik kryminalistycznych; 
 • oferta edukacyjna z zakresu kryminalistyki; 
 • usługi i inne

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty