Błąd
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

Podsumowanie EuroLab i CrimeLab 2017

Sukces Targw EuroLab i CrimeLab

Zakoczyy si 19. Midzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017 oraz 6. Targi Techniki Kryminalistycznej CrimeLab 2017, czyli najwiksze w Polsce spotkanie przedstawicieli brany laboratoryjnej. Ofert najnowoczeniejszych rozwiza dla laboratoriw przedstawio 142 wystawcw z 13 krajw. Przez trzy targowe dni na stoiskach nie ustaway rozmowy, a w salach konferencyjnych zainteresowani suchali wykadw najwikszych naukowych autorytetw. Niemal 6000 osb odwiedzio Centrum Targowo-Kongresowe w dniach 29-31 marca.

Podczas Targw EuroLab oraz CrimeLab polscy i zagraniczni wystawcy zaprezentowali ofert dla laboratoriw kadego rodzaju, a naukowcy i wybitni eksperci podzielili si wiedz i informacjami o prowadzonych badaniach i najnowszych osigniciach.

Laboratorium - tu wszystko si zaczyna

Laboratorium to miejsce, w ktrym zaczyna si droga naukowca. Na targach mona zrozumie jakie moliwoci otwieraj si, gdy ludzie nauki maj do dyspozycji najbardziej innowacyjne zdobycze techniki. Bezporednimi beneficjentami s zwykli ludzie, ktrzy w codziennym yciu mog korzysta z opracowanych rozwiza.

Podczas otwarcia podkrelano, e EuroLab i CrimeLab przyczyniaj si do poprawy jakoci ycia i pomagaj rozwija przedsibiorczo. Prof. ukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyszego, zwrci uwag, e laboratorium to miejsce, w ktrym myl naukowa przeksztaca si w realne dziaanie. Z kolei dr in. Wodzimierz Lewandowski, prezes Gwnego Urzdu Miar, podkreli, e dziaania jednostki wspieraj innowacje i nowe technologie w polskim przemyle, co rwnie wpywa na rozwj gospodarczy.

Urszula Potga, prezes MT Targi Polska, na rce profesor Elbiety Frckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przekazaa Grand Prix dla profesora Jerzego Duszyskiego, prezesa PAN, w podzikowaniu za wspprac, a take pogratulowaa 65-lecia dziaania instytucji.

Spotkania z wystawcami

Ogldajc targowe ekspozycje zwiedzajcy mogli zapozna si z ofert rozwiza dla laboratoriw, w tym ze sprztem laboratoryjnym i optycznym, aparatur analityczn, kontroln i pomiarow, biochemikaliami i odczynnikami chemicznymi, naczyniami i szkem laboratoryjnym, meblami, a take odzie ochronn, akcesoriami zapewniajcymi bezpieczestwo pracy czy systemami informatycznymi.

Na targach chtnie odwiedzane byo wzorcowe laboratorium zaprojektowane przez polsk firm DanLab, dystrybutora produktw laboratoriw. Prezentowane byy w nim urzdzenia, ktre mona byo zobaczy podczas pracy, m.in. mikroskop pozwalajcy oceni stan skry czy nowoczesne wirwki. Firma DanLab, ktra w tym roku obchodzi 10-lecie, od samego pocztku swojej dziaalnoci wystawia si na Targach EuroLab. Danuta Katryska, dyrektor generalna, podkrelia m.in. znaczenie i presti EuroLab. ? To te wietna okazja do podtrzymywania relacji oraz bezporedniego kontaktu z klientami. Tutaj dowiadujemy si rwnie o nowych projektach oraz budujemy relacje z innymi firmami ? powiedziaa.

Wrd wystawcw bya te firma Ohaus, producent wag do laboratoriw i przemysu, ktry obchodzi w tym roku 110-lecie istnienia firmy. Na okazaym stoisku byy pokazane nie tylko najnowoczeniejsze wagi stosowane w laboratoriach, ale rwnie zabytkowe i nadal sprawne eksponaty sprzed kilkudziesiciu lat. Firma dziaa na polskim rynku od 20 lat i docenia znaczenie obecnoci na branowych wydarzeniach. ? Chcemy tutaj budowa wiadomo naszej marki wrd klientw. Prezentujemy ofert, suymy doradztwem. Zaley nam te na pozyskaniu nowych klientw. Poza tym staramy si przedstawi nasz ofert studentom. Za kilka lat to wanie oni bd uytkownikami i decydentami w sprawie zakupu wag do laboratoriw ? mwi Szymon Houbowicz, Senior Market Manager z Ohaus Europe.

Na stoisku firmy Shim-pol, dystrybutora chromatografw, spektrofotometrw, spektroskopw, analizatorw i maszyn testujcych prezentowane byy najnowsze przyrzdy. Joanna Wjcik z firmy Shim-pol opowiedziaa, jak solidnie firma przygotowuje si do EuroLab. Z wyprzedzeniem szczegowo informuje dotychczasowych klientw o tym, co bdzie prezentowane. ? Na targach pokazujemy nowoci sprztowe, aby klienci mogli zobaczy te urzdzenia i uzyska wszelkie informacje o ich funkcjonowaniu. Targi to rwnie miejsce do pozyskiwania nowych kontaktw, spotka z klientami, ktrym moemy odpowiedzie na nurtujce ich pytania. Co wane, to take miejsce by wsplnie zastanowi si jak rozwiza problemy badawcze, ktre pojawiaj si w codziennej pracy ? mwia Joanna Wjcik.

Z udziau w targach byli zadowoleni przedstawiciele firmy CSMS Consulting & Software z Pszczyny, tworzcej i wdraajcej systemy informatyczne do zarzdzania prac i informacj w laboratoriach. ? Na EuroLab prezentujemy nasz podstawowy produkt, CS-17 LIMS - system wspomagajcy prac caego laboratorium. Jest on dokadnie dostosowywany do indywidualnych potrzeb kadego z naszych ponad 100 klientw, zarwno najwikszych jak i niewielkich, kilkuosobowych laboratoriw. Nawizalimy na targach nowe, ciekawe kontakty, ktre, jestem przekonany, zaowocuj wieloletni wspprac ? powiedzia reprezentujcy CSMS pan Aleksander Nowak.

Szerokie zastosowanie m.in. w kryminalistyce maj mikroskopy. Katarzyna Piekarska prezentowaa cyfrowy video mikroskop 3D Hirox RH-2000 i podczas targw rozmawiaa z przedstawicielami rnych instytucji, ktre byy zainteresowane sprztem. ? Mikroskopy Hirox mog by wykorzystywane w kryminalistce bardzo szeroko. Mona nimi bada m.in. dokumenty, hologramy, rnego rodzaju powierzchnie, przekroje, warstwy, lady, naboje czy uski. W zalenoci od potrzeb mikroskop moe suy do robienia pomiarw 2D i 3D, badania odksztace i defektw czy odtworzenia modelu 3D. Jest pomocny w prowadzeniu bada przyrodniczych, entomologicznych, geologicznych, farmaceutycznych, chemicznych i wielu innych ? powiedziaa. Katarzyna Piekarska dodaa rwnie, e na tragach pojawiaj si znani ju firmie klienci, ale co roku s te nowe ciekawe kontakty. ? Wrd odwiedzajcych s rwnie studenci i pracownicy uczelni. Uwaam, e warto pokazywa si na targach, bo zawsze prowadzimy rozmowy z przedstawicielami coraz to nowych bran ? podsumowaa.

Nauka z biznesem

Sukces Targw EuroLab to skuteczna wsppraca nauki i biznesu. Potwierdzeniem tego byo spotkanie, na ktrym przedstawiciele Instytutw PAN opowiadali wystawcom o prowadzonej dziaalnoci i dokonaniach. Reprezentowane byy m.in. Instytut Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Instytut Biochemii i Biofizyki, Instytut Mechaniki Grotworu i Instytut Farmakologii. Profesor Elbieta Frckowiak, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, przybliya przykady kooperacji, ktra jest konieczna, by skutecznie wdraa innowacyjne rozwizania.

Przykadem udanej wsppracy bya prezentacja przedstawicielki z Instytutu Biocybernetyki i Inynierii Biomedycznej, ktra opowiedziaa o procesie komercjalizacji systemu do niezalenej wentylacji puc Ventil, ktry wkrtce znajdzie zastosowanie w leczeniu pacjentw po wypadkach drogowych, wypadkach podczas pracy, klsk klimatycznych, dziaa wojennych czy zamachw. Instytut pozyska ju partnera biznesowego, ktry przeprowadzi analizy zastosowania sprztu, wspar projekt finansowo w procedurze patentowej, przeprowadzi rozmowy z inwestorami, ktre niebawem bd sfinalizowane i zostanie podpisana umowa na komercyjne wdroenie urzdzenia.

Na targach mona byo rwnie porozmawia z modymi osobami, ktre niedawno opuciy mury uczelni. Agnieszka Kowalska z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego potwierdzaa, e studenci ju na uczelni maj kontakt z firmami, ktre na targach s wystawcami. ? W laboratoriach uczelnianych pracujemy na sprztach rnych firm i wiemy, ktre s odpowiednie do jakich bada. Wizyta na Targach EuroLab to dla modych ludzi szansa, aby porozmawia z wystawcami, pozna pracownikw i kultur firmy, czasem zdarza si, e studenci znajduj zatrudnienie po odbyciu wczeniejszych praktyk lub stay w wybranych firmach ? opowiadaa. Dodaa rwnie, e Centrum aktywnie pozyskuje partnerw biznesowych do wsppracy, cho firmy coraz czciej zgaszaj si same. Efektem jest wsppraca przy projektach biznesowych, ktre niejednokrotnie wymagaj szczegowych analiz przeprowadzanych z uyciem nowoczesnej aparatury badawczej i s realizowane we wsppracy z naukowcami z Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Program merytoryczny

Nieodczn czci Targw EuroLab i CrimeLab jest program merytoryczny, na ktry skadaj si konferencje, wykady, seminaria i prezentacje. Dla wielu profesjonalistw z brany laboratoryjnej to okazja pozyskania informacji o najnowszych dokonaniach naukowych oraz znalezienia odpowiedzi na wiele pyta. Poruszano szerokie spektrum tematw z zakresu metrologii, nauk medycznych, chemicznych, biologicznych, a take biotechnologii, mikrobiologii, ochrony rodowiska i kryminalistyki.

W ramach Targw CrimeLab odbya si konferencja pt. ?Badanie dowodw rzeczowych w celu ustalenia przebiegu zdarzenia?, ktr zorganizowa Instytut Ekspertyz Sdowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. Dr hab. Maria Kaa, dyrektor Instytutu, w podsumowaniu wystpie powiedziaa, e wiedza, wsppraca i dowiadczenie biegych pozwoliy na wyjanienie okolicznoci omawianego podczas targw zdarzenia. Podkrelia, e pracownicy Instytutu stale poszerzaj swoje umiejtnoci. ? Kady biegy zdaje sobie spraw, e wynik jego bada bdzie podstaw do wymierzenia kary, a bez opinii biegego czsto nie da si wydawa wyrokw ? powiedziaa.

Na targach zaprezentowaa si rwnie Stra Miejska m.st. Warszawy. Podczas wykadu Anna Krzeczkowska, kierownik Referatu ds. Kontroli rodowiska, przybliya zadania tej jednostki. ? Z naszego zespou 31 osb pracuje w terenie. Zajmujemy si nie tylko kontrol gospodarowania odpadami i egzekwowaniem obowizujcych przepisw, ale rwnie edukacj obywateli. Do sukcesw naley zaliczy likwidacj wielu nielegalnych wysypisk czy miejsc, w ktrych nieprawidowo utylizowano odpady ? powiedziaa. Na stoisku natomiast mona byo przyjrze si specjalistycznemu radiowozowi, ktry w istocie stanowi mobilne laboratorium. W dyspozycji Stray Miejskiej jest 5 takich pojazdw, w ktrych zamontowane analizatory pozwalaj w dowolnym miejscu i czasie monitorowa m.in. stenie zanieczyszcze pyowych powietrza.

Zupenie inn tematyk poruszy prof. dr hab. Grzegorz Wgrzyn na konferencji pt. ?Choroby neurodegeneracyjne: modele badawcze i nowe potencjalne moliwoci terapeutyczne? przygotowanej przez pracownikw Katedry Biologii Molekularnej oraz Katedry Fizjologii Zwierzt i Czowieka Uniwersytetu Gdaskiego. ? Temat konferencji zosta starannie dobrany. O chorobach neurodegeneracyjnych mwi si coraz wicej, ich znaczenie i udzia wzrasta. Obecnie szacuje si, e ok. 30 mln osb na wiecie na nie cierpi, a w roku 2050 moe to by a 115 mln. Tych chorb nie mona leczy, a spoeczestwa s na nie z rnych wzgldw coraz bardziej naraone. Kwestia radzenia sobie z tym problemem jest aktualnie dyskutowana na caym wiecie, dlatego tak wane jest, aby przy takich okazjach jak Targi EuroLab o nim mwi ? powiedzia prof. Wgrzyn.

Konferencja, pt. ?Drobnoustroje - czy wiemy o nich wszystko?? zorganizowana przez Katedr i Zakad Mikrobiologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu i Stowarzyszenie ?Rozwj Mikrobiologii" zgromadzia osoby zainteresowane tematem mikroorganizmw. Prof. dr hab. n. med. Eugenia Gospodarek-Komkowska opowiadaa zainteresowanym o znaczeniu drobnoustrojw w zdrowiu i chorobach u czowieka, o ich zwizkach nie tylko z zakaeniami, ale i z cukrzyc, otyoci, schizofreni, chorob Alzheimera oraz o wyzwaniach zwizanych z badaniem nowych gatunkw drobnoustrojw. ? Kady czowiek ma niepowtarzalny zestaw drobnoustrojw, ktry zmienia si w cigu ycia. Zaley on od czynnikw rodowiskowych, a take od samego gospodarza, jego wieku, diety, antybiotykoterapii czy stresu. Kontakt z drobnoustrojami to kontakt z naturalnymi szczepionkami. Jest to wic bardzo w yciu potrzebny proces ? przekonywaa suchaczy.

Jak co roku seminarium Polskiego Centrum Akredytacji zgromadzio tumy suchaczy. Tadeusz Matras z PCA okreli Targi EuroLab jako jedno z najwaniejszych wydarze, ktre skupia nie tylko producentw i dostawcw wyposaenia laboratoriw, ale przede wszystkich przedstawicieli laboratoriw. ? Targi s wic doskona okazj dla PCA, aby spotka si i mc zaprezentowa szerokiemu gronu odbiorcw to, co zmienia si w wymaganiach i uwarunkowaniach funkcjonowania akredytacji. Obecnie tych zmian jest bardzo duo, wic akredytowane laboratoria badawcze stoj przed wyzwaniem dostosowania swoich systemw zarzdzania do znowelizowanych wymaga i nowych uwarunkowa. Dlatego cae rodowisko laboratoriw z duym zainteresowaniem czeka na kad informacj dotyczc kierunkw zmian wymaga. W tym roku na EuroLab omawiane byo praktyczne podejcie do wdraania zmian w normie ISO/IEC17025. Dlatego te zainteresowanie seminarium byo tak olbrzymie ? powiedzia Tadeusz Matras. Doda, e uczestnikami spotkania byli pracownicy laboratoriw wykonujcych badania praktycznie we wszystkich dziedzinach, poczynajc od bada ywnoci, przez badania drg i mostw, a do bada DNA i ladw linii papilarnych. Obecni byli rwnie przedstawiciele laboratoriw wzorcujcych, organizacji zrzeszajcych laboratoria oraz uczelni, instytutw badawczych i przemysu.

Zwycizcy targowych konkursw

Na targach rozstrzygnito konkursy dedykowane wystawcom. Wrczono Grand Prix Prezesa Polskiej Akademii Nauk bdce wyrnieniem dla innowacyjnych produktw i usug zwizanych z rynkiem medycznym i laboratoryjnym, ktre wspieraj rozwj i konkurencyjno tej brany w Polsce. Nagrod przyznano firmie LECO Polska za PEGASUS BT, system chromatografii gazowej sprzonej ze spektrometrem mas czasu przelotu GC-TOFMS, a wyrnienie Mettler-Toledo za EasySamplerTM 1210 oraz Perlan Technologies Polska za mikroskop holotomograficzny HT-1 firmy Tomocube.

W konkursie na najlepsz ofert 19. Midzynarodowych Targw Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017, Jury, w skadzie ktrego znaleli si m.in. przedstawiciele kadry naukowej polskich uczelni wyonio laureatw w trzech kategoriach. W kategorii ?Laboratoryjna aparatura pomiarowa? nagrod otrzymaa firma Renishaw za RA802, Ramanowski analizator farmaceutyczny. Wyrnienia dostay firmy: Perlan Technologies Polska za Agilent Intuvo 9000 Gas Chromatograph System oraz Mettler-Toledo za EasySamplerTM 1210, automatyczne urzdzenie do pobierania prbek podczas przebiegu reakcji chemicznej. W kategorii ?Wyposaenie laboratorium? nagroda powdrowaa do firmy Koettermann za dygestorium Koettermann serii Exploris, a wyrnienia wrczono: firmie Donserv Wojciech Kaca za homogenizatory serii WK 25 oraz Hornik za LABterminal Wesemann. W trzeciej kategorii ?Wyposaenie medycznego laboratorium diagnostycznego? firma Perlan Technologies Polska otrzymaa nagrod za system do Real Time PCR AriaDx firmy Agilent Technologies. Wyrnienie przyznano firmie PZ HTL za usug wzorcowania pipet tokowych metod grawimetryczn pen oraz alternatywn zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6.

Konkurs na najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe przynis zwycistwo firmie Shim-pol A.M. Borzymowski, a wyrnienie wrczono firmie Merazet

Patronaty EuroLab 2017 i CrimeLab 2017

Patronat honorowy nad targami objli: Stanisaw Piotrowicz, pose na Sejm RP, przewodniczcy Sejmowej Komisji Sprawiedliwoci i Praw Czowieka; Piotr Cieliski, pose na Sejm RP, przewodniczcy Parlamentarnego Zespou ds. Przemysu Chemicznego; Jarosaw Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyszego; Bogdan wiczkowski, I Zastpca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy; prof. Jerzy Duszyski, Prezes Polskiej Akademii Nauk; dr in. Wodzimierz Lewandowski, Prezes Gwnego Urzdu Miar oraz Ministerstwo Rozwoju.

W przyszym roku odbd si jubileuszowe 20. Targi EuroLab. Zesp firmy MT Targi Polska, organizatora wydarzenia, ju teraz zaprasza firmy, instytucje i organizacje branowe do udziau w tej wyjtkowej edycji.

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Wsppraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Wsppraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiH
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Wsppraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty