Na straży środowiska

Zapraszamy do obejrzenia mobilnego laboratorium kontrolno-pomiarowego na targach EuroLab

 

Na straży środowiska – w trosce o jakość powietrza

Straż Miejska m.st. Warszawy, wypowiedziała walkę wszystkimi trucicielom powietrza. Kompleksowo przeszkoleni funkcjonariusze, szybko i skutecznie są w stanie wykryć tych wszystkich, którzy nie zważając na zdrowie własne i innych mieszkańców stolicy, palą w piecach wszelkiego rodzaju odpadami.

W tym celu, wiosną 2016 roku, został powołany do życia Oddział Ochrony Środowiska. W jego skład wchodzi m.in. Referat ds. Kontroli Środowiska, którego wiodącym działaniem jest właśnie bezpośrednia ochrona środowiska, w tym dbałość o jakość powietrza.

W ramach „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, stołeczna straż miejska otrzymała pięć, specjalistycznych radiowozów, które pomagają Oddziałowi Ochrony Środowiska, w walce z trucicielami.

 

 Smogowz

Pojazdy wyposażone są w nowoczesny sprzęt pomiarowy i obserwacyjny. Analizatory które zostały w nich zamontowane, pozwalają monitorować stężenie zanieczyszczeń pyłowych powietrza. Dzięki tym urządzeniom, strażnicy mogą sprawdzać, czy na danym obszarze miasta nie dochodzi
np. do spalania odpadów (oznaczenie poziomów stężeń niskiej emisji pyłów PM10 i PM2,5). Tereny, gdzie stwierdzone zostało naruszenia norm, strażnicy obejmują szczegółowymi kontrolami, podczas których, sprawdzają domowe piece i paleniska.

Podczas oględzin pomieszczeń, pomocne są przenośne detektory wielogazowe, które ostrzegą funkcjonariuszy o występowaniu tlenku węgla, lotnych związków organicznych, siarkowodoru czy tlenku azotu.

Mobilne laboratoria są również wykorzystywane w trakcie kontroli cieków wodnych. Pozwala to m.in. zweryfikować pojawienie się w wodzie ścieków bytowych lub przemysłowych. W tym celu oznaczane jest występowanie azotu amonowego, określana jest także ilości tlenu czy odczynu ph.
Jeśli, stwierdzone zostanie prawdopodobieństwo zrzutu ścieków poprzez nielegalne przyłącze kanalizacyjne, strażnicy sprawdzą to, posługując się wytwornicą dymu.

Fotopułapki (mobilne kamery) i kamery obrotowe, zainstalowane w radiowozach, wykorzystywane są z kolei w walce z dzikimi wysypiskami i służą ujawnianiu osób, które decydują się w ten sposób na zaśmiecanie stolicy. Natomiast sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, umożliwia zapis i obróbkę danych pomiarowych oraz obrazu już w trakcie interwencji.

Poza tym, nasz specjalistyczny sprzęt ma również dostęp do danych ewidencyjnych, związanych z rozmieszczeniem sieci ciepłowniczej, gazowej i kanalizacyjnej w tym do przyłączy poszczególnych nieruchomości. Jest to wynik współpracy z Biurem Infrastruktury m.st. Warszawy. Na tej bazie, podejmujemy dość precyzyjne działania, analizujemy nabytą wiedzę i wyznaczamy kolejne miejsca do penetracji i kontroli. Przede wszystkim gromadzimy dane, które pozwalają nam oszacować miejsca zagrożone.

Dzięki wyposażeniu pojazdów w niezależne źródła zasilania, możliwe jest wykonywanie badań w dowolnym miejscu i czasie.

 

ZAPRASZAMY NA STOISKO!

 

Informacje praktyczne





Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;  Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy;  prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;  Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty