Błąd
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

Laboratorium na chipie ? rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii

 • Termin: 31 marca 2017, trzeci dzie targw, godz. 10.30 - 13.00
 • Miejsce: sala konferencyjna "D" na terenie Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Organizator: Wydzia Chemiczny Politechniki Warszawskiej
 • Jzyk: polski
 • Wstp: BEZPATNY po wczeniejszej rejestracji na Targi. Mona dokona jej na miejscu lub on-line

logo_WChPW

Laboratorium na chipie ? rewolucja w diagnostyce medycznej i biologii


Mikrosystemy przepywowe typu Lab-on-a-Chip s urzdzeniami, ktre cz jedn lub kilka laboratoryjnych operacji jednostkowych na jednym chipie o wielkoci od kilku milimetrw do kilku centymetrw. Umoliwiaj one prace dowiadczalne w mikro- i nanoobjtociach, std zakres zastosowa rozszerza si bardzo dynamicznie (diagnostyka medyczna, chemia kliniczna, farmakologia, proteomika i metabolomika, biologia komrkowa, inynieria tkankowa itd.). Miniaturyzacja urzdze diagnostycznych pozwala midzy innymi na przeniesienie skomplikowanych analiz z laboratoriw klinicznych w warunki nielaboratoryjne, co sprzyja wprowadzeniu i upowszechnianiu tzw. koncepcji ?point of care?, gdzie pacjent jest hospitalizowany w domu.

Przedstawione bd badania mechanizmw interakcji molekularnych komrek prawidowych i nowotworowych, a take uzupenienie wiedzy na temat cieek metabolicznych w komrkach nowotworowych. Zastosowanie nowoczesnych narzdzi i technik, w tym miniaturowych systemw ?lab-on-Chip?, pozwoli poszerzy dotychczasow wiedz z zakresu biologii, biochemii i inynierii komrkowej. W wyniku przeprowadzonych bada moliwe bdzie poznanie mechanizmw interakcji molekularnych komrek zdrowych i nowotworowych. Pozwoli to zweryfikowa dotychczasowe pogldy na temat rozwoju, morfologii i terapii guzw nowotworowych.

Wyniki bada przyczyni si do poprawy jakoci ycia osb cierpicych na choroby nowotworowe poprzez zwikszenie skutecznoci terapii, ktrym s poddawani. Z kolei badanie funkcji komrek macierzystych umoliwi poznanie mechanizmu rnicowania si ich do okrelonych typw komrek, np. minia sercowego. Wytworzony model posuy do testowania nowoopracowywanych zwizkw stosowanych w chorobach serca. W efekcie przeprowadzonych bada rozszerzona zostanie podstawowa wiedza dotyczca reakcji enzymatycznych istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej. Przewiduje si, e nowa wiedza w tym zakresie pozwoli zweryfikowa niektre procedury diagnostyczne.

PROGRAM

10.30 ? 10.40  "Miniaturyzacja w diagnostyce medycznej i biologii" - wprowadzenie, Prof. Zbigniew Brzzka

10.40 ? 11.05  ?Laboratorium na chipie (Lab-on-a-Chip) - podstawowe metody wytwarzania mikrostuktur?, Dr hab. Micha Chudy

11.05 ? 11.30  ?Zastosowanie miniaturowych systemw w analizie klinicznej?, Dr in. Elbieta Jastrzbska  

11.25 ? 11.45 ?Mikrodozownik do automatyzacji hodowli komrkowych i ich badania?, Dr in. Kamil ukowski

11.45 ? 12.05  ?Mikroprzepywowy model hodowli komrek minia sercowego?, Mgr in. Ewelina Tomecka

12.05 ? 12.25  "Nanotechnologia spotyka mikrofluidyk. Badania nad efektywnoci terapii fotodynamicznej", Mgr in. Katarzyna Tokarska

12.25 ? 12.45 "I: Trjwymiarowa hodowla sferoidw - model guza nowotworowego w badaniach in vitro", Mgr in. Magdalena Buka

12.45 ? 13.00  Podsumowanie sesji, Prof. Zbigniew Brzzka


ZAPRASZAMY na konferencj!

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Wsppraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Wsppraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiH
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Wsppraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty