Dla kogo CrimeLab?


Do zaprezentowania swojej oferty w ramach Targów CrimeLab szczególnie zapraszamy producentów i dystrybutorów

 • Sprzętu, narzędzi i aparatury wykorzystywanych w:
  • badaniu miejsca zdarzenia
  • dokumentowaniu, rejestracji, zabezpieczeniu oraz prezentacji materiału dowodowego
  • laboratoryjnych badaniach kryminalistycznych
 • Systemów informatycznych wspomagających procesy identyfikacji
 • Systemów informatycznych i ewidencyjnych wspomagających zarządzanie obiegiem materiału dowodowego
 • Innego sprzętu wykorzystywanego w  technikach kryminalistycznych

Do odwiedzenia Targów CrimeLab zapraszamy:

 • Przedstawicieli:
  • laboratoriów celnych, kryminalistycznych, rządowych, prywatnych
  • instytutów i placówek naukowo-badawczych, uczelni wyższych
  • nauk sądowych, szkół policyjnych
  • zakładów medycyny sądowej uniwersytetów medycznych
  • Europejskiego Urzędu Policji (EUROPOL)
  • Międzynarodowej Organizacji Policji (INTERPOL)
  • Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)
  • Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL)
 • toksykologów, geologów, geodetów
 • techników kryminalistyki - specjalistów od oględzin
 • oficerów łącznikowych akredytowanych przy ambasadach na terenie RP
 • pracowników urzędów i izb celnych
 • policjantów pionu kryminalnego i Centralnego Biura Śledczego
 • rzeczoznawców samochodowych
 • prokuratorów, sędziów, adwokatów, biegłych sądowych, biegłych prywatnych
 • agencje detektywistyczne
 • studentów z kierunków związanych z kryminalistyką
 • uczniów szkół średnich i policealnych

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;  Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;  Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego, Prokurator Krajowy;  prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk;
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;  Ministerstwo Rozwoju

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty