Od wzorcowań do badań

 

GUM_logo-png

Serdecznie zapraszamy na seminarium
Głównego Urzędu Miar pt.

Od wzorcowań do badań • Termin: 30 marca 2017, godz. 13.30-16.00, drugi dzień 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017
 • Miejsce: sala konferencyjna "B" na I piętrze Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Organizator: Główny Urząd Miar
 • Język: polski
 • Wstęp: BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji na targi EuroLab. Rejestracji można dokonać na miejscu lub on-line na www.targieurolab.pl/rejestracja.

PROGRAM:

 • 13.30 – 14.15 „Dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Od wzorcowań do badań.”
  Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Rolę krajowej instytucji metrologicznej w Polsce pełni Główny Urząd Miar. Instytucja ta dotychczas pełniła przede wszystkim funkcję rutynową, regulacyjną i nadzorczą w zakresie sprawdzania spójności miar i ich wzorców. Nie prowadziła natomiast zaawansowanych badań w obszarze metod pomiarowych, które stanowią istotę innowacji i postępu technologicznego. Ta rola zacznie się zmieniać, gdyż przeprowadzana obecnie reforma ma doprowadzić do przekształcenia urzędu w rodzaj laboratorium, gdzie w ramach dialogu z krajowym przemysłem i nauką tworzyć się będą nowe technologie i rozwiązania. Czynności związane z wzorcowniami ustępować będą miejsca działalności badawczo-rozwojowej, kierując instytucję ku budowie instytutu metrologicznego, zajmującego się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi.
 • 14.15 – 14.50 „Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.”, Dr Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Przedmiotem referatu będzie  omówienie wprowadzanej na świecie w 2019 r. nowej definicji kilograma opartej o stałą Plancka i liczbę Avogadro. W popularny sposób przedstawione zostaną dwa projekty, które doprowadziły do tego, że ostatni materialny wzorzec La Grande K ustanowiony w 1889 r. zostanie zastąpiony wzorcem niematerialnym. Referat przedstawi ciągłość przekazywania jednostki masy po redefinicji kilograma i jej wpływ na stanowisko państwowego wzorca jednostki masy znajdujące się w Pracowni Wag i Wzorców Samodzielnego Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar, łańcuch spójności pomiarowej od prototypu kilograma nr 51, poprzez kopie kilograma, wzorce klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 do przyrządów użytkowych.
 • 14.50 – 15.25 „Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości – co ma z tego Jan Kowalski.”; Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Przedmiotem referatu będzie popularne przedstawienie rozwijanych w Polsce
  i w Europie nowoczesnych technologii w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz prezentacja ich wpływu na życie codzienne. Poruszone będą m.in. zagadnienia laboratoryjnych zegarów atomowych (fontann cezowych i zegarów optycznych), światłowodowego transferu czasu
  i częstotliwości, utrzymania systemu Galileo, synchronizacji sieci i bezpieczeństwa rynku finansowego i transakcji elektronicznych. Całość będzie służyła wykazaniu ścisłych zależności pomiędzy rozwojem wysokospecjalizowanych technologii w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości a życiem przeciętnego obywatela.
 • 15.25 – 16.00 „Prace rozwojowo badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi oraz w ramach  projektów NCBiR i EMRP.”; Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM brało udział i nadal kontynuuje prace badawcze w ramach NCBiR w partnerstwie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Zielonogórskim. Prace te dotyczą transferu jednostki rezystancji z kwantowego wzorca Halla na wzorce niższego rzędu, stosowane w badaniach naukowych i w przemyśle. Laboratorium brało też udział w projektach badawczych EMRP: Automated impedancje metrology extending the quantum toolbox for elektricity oraz Electromagnetic Characterisation of Materials for industrial Applications up to Microwave Frequencies. W ramach tych projektów opracowano metody pomiarowe, w następstwie czego stosowane są bezkontaktowe pomiary oparte o mikrofalowe rezonatory dielektryczne, służące do wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów (takich jak przenikalność elektryczna, rezystancja powierzchniowa, straty). Badane są materiały szeroko stosowane w elektronice: laminaty, metale, ceramiki itd., a także materiały które są jeszcze w fazie badań (np. grafen). Bezinwazyjność techniki pomiarowej oraz fakt, że stosowana technika pomiarowa wykorzystuje fale elektromagnetyczne w paśmie w. cz. umożliwia pomiar próbek, których zbadanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu metod działających na małych częstotliwościach (np. struktur wyspowych).

ZAPRASZAMY!

Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty