Błąd
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

 

GUM_logo-png

Serdecznie zapraszamy na seminarium
Głównego Urzędu Miar pt.

?Od wzorcowań do badań? • Termin: 30 marca 2017, godz. 13.30-16.00, drugi dzień 19. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2017
 • Miejsce: sala konferencyjna "B" na I piętrze Centrum MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie
 • Organizator: Główny Urząd Miar
 • Język: polski
 • Wstęp: BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji na targi EuroLab. Rejestracji można dokonać na miejscu lub on-line na www.targieurolab.pl/rejestracja.

PROGRAM:

 • 13.30 ? 14.15 ?Dlaczego polska metrologia wymaga głębokich zmian. Od wzorcowań do badań.?
  Dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Rolę krajowej instytucji metrologicznej w Polsce pełni Główny Urząd Miar. Instytucja ta dotychczas pełniła przede wszystkim funkcję rutynową, regulacyjną i nadzorczą w zakresie sprawdzania spójności miar i ich wzorców. Nie prowadziła natomiast zaawansowanych badań w obszarze metod pomiarowych, które stanowią istotę innowacji i postępu technologicznego. Ta rola zacznie się zmieniać, gdyż przeprowadzana obecnie reforma ma doprowadzić do przekształcenia urzędu w rodzaj laboratorium, gdzie w ramach dialogu z krajowym przemysłem i nauką tworzyć się będą nowe technologie i rozwiązania. Czynności związane z wzorcowniami ustępować będą miejsca działalności badawczo-rozwojowej, kierując instytucję ku budowie instytutu metrologicznego, zajmującego się nowoczesnymi technologiami pomiarowymi.
 • 14.15 ? 14.50 ?Przygotowanie Głównego Urzędu Miar do wdrożenia na terytorium Polski jednostki masy opartej na nowej definicji.?, Dr Jolanta Wasilewska, Samodzielne Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Przedmiotem referatu będzie  omówienie wprowadzanej na świecie w 2019 r. nowej definicji kilograma opartej o stałą Plancka i liczbę Avogadro. W popularny sposób przedstawione zostaną dwa projekty, które doprowadziły do tego, że ostatni materialny wzorzec La Grande K ustanowiony w 1889 r. zostanie zastąpiony wzorcem niematerialnym. Referat przedstawi ciągłość przekazywania jednostki masy po redefinicji kilograma i jej wpływ na stanowisko państwowego wzorca jednostki masy znajdujące się w Pracowni Wag i Wzorców Samodzielnego Laboratorium Masy Głównego Urzędu Miar, łańcuch spójności pomiarowej od prototypu kilograma nr 51, poprzez kopie kilograma, wzorce klas dokładności E1, E2, F1, F2, M1 do przyrządów użytkowych.
 • 14.50 ? 15.25 ?Nowoczesne technologie w dziedzinie czasu i częstotliwości ? co ma z tego Jan Kowalski.?; Dr Albin Czubla, Samodzielne Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Przedmiotem referatu będzie popularne przedstawienie rozwijanych w Polsce
  i w Europie nowoczesnych technologii w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz prezentacja ich wpływu na życie codzienne. Poruszone będą m.in. zagadnienia laboratoryjnych zegarów atomowych (fontann cezowych i zegarów optycznych), światłowodowego transferu czasu
  i częstotliwości, utrzymania systemu Galileo, synchronizacji sieci i bezpieczeństwa rynku finansowego i transakcji elektronicznych. Całość będzie służyła wykazaniu ścisłych zależności pomiędzy rozwojem wysokospecjalizowanych technologii w dziedzinie metrologii czasu i częstotliwości a życiem przeciętnego obywatela.
 • 15.25 ? 16.00 ?Prace rozwojowo badawcze Samodzielnego Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM realizowane we współpracy z ośrodkami naukowo badawczymi oraz w ramach  projektów NCBiR i EMRP.?; Jerzy Szutkowski, Grzegorz Sadkowski, Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu Głównego Urzędu Miar
  Streszczenie referatu:
  Samodzielne Laboratorium Elektryczności i Magnetyzmu GUM brało udział i nadal kontynuuje prace badawcze w ramach NCBiR w partnerstwie z Politechniką Śląską i Uniwersytetem Zielonogórskim. Prace te dotyczą transferu jednostki rezystancji z kwantowego wzorca Halla na wzorce niższego rzędu, stosowane w badaniach naukowych i w przemyśle. Laboratorium brało też udział w projektach badawczych EMRP: Automated impedancje metrology extending the quantum toolbox for elektricity oraz Electromagnetic Characterisation of Materials for industrial Applications up to Microwave Frequencies. W ramach tych projektów opracowano metody pomiarowe, w następstwie czego stosowane są bezkontaktowe pomiary oparte o mikrofalowe rezonatory dielektryczne, służące do wyznaczania parametrów elektrycznych materiałów (takich jak przenikalność elektryczna, rezystancja powierzchniowa, straty). Badane są materiały szeroko stosowane w elektronice: laminaty, metale, ceramiki itd., a także materiały które są jeszcze w fazie badań (np. grafen). Bezinwazyjność techniki pomiarowej oraz fakt, że stosowana technika pomiarowa wykorzystuje fale elektromagnetyczne w paśmie w. cz. umożliwia pomiar próbek, których zbadanie byłoby trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu metod działających na małych częstotliwościach (np. struktur wyspowych).

ZAPRASZAMY!

Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty