BĹ‚Ä…d
 • XML Parsing Error at 1:99. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:146. Error 9: Invalid character

 

 

Spo¶ród nadesłanych zgłoszeń do konkursu na najlepsz± ofertę Targów EuroLab 2017 - więcej o konkursie
oraz konkursu o Grand Prix Prezesa PAN - więcej o konkursie

poszczególne komisje konkursowe wyłoniły następuj±ce produkty nominowane do nagród i wyróżnień (poniższe wypunktowania w poszczególnych kategoriach).

Ostateczny wybór najlepszych oraz wyróżnionych produktów nast±pi  po wizycie przedstawicieli komisji konkursowych na stoiskach firm produktów nominowanych do nagród - pierwszego dnia targów, czyli 29 marca. W  zwi±zku z wizyt± przedstawicieli komisji konkursowych na stoiskach, wystawcy produktów nominowanych do nagród i wyróżnień zobowi±zani s± do:

 • prezentacji na stoisku produktu nominowanego do nagrody lub materiałów informacyjnych o tym produkcie (np. w przypadku gdy przywiezienie na targi produktu zgłoszonego do konkursu nie będzie możliwe z różnych względów),
 • zapewnienia na stoisku obecno¶ci osoby kompetentnej (pierwszego dnia targów, tj. 29 marca 2017 roku), z któr± przedstawiciele komisji konkursowej będ± mogli porozmawiać na temat zgłoszonego produktu.

Ogłoszenie wyników nast±pi podczas Wieczoru Wystawców, w dniu 30 marca.


Konkurs na najlepsz± ofertę Targów EuroLab 2017

I. Kategoria:  ?Laboratoryjna aparatura pomiarowa?

Zgłoszenia ocenia Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Lp.

NAZWA WYSTAWCY

ZGŁOSZONY PRODUKT

1

Mettler-Toledo Sp. z o.o. EasySamplerTM 1210 ? automatyczne urz±dzenie do pobierania próbek podczas przebiegu reakcji chemicznej

2

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Agilent Intuvo 9000 Gas Chromatograph System

3

Renishaw Sp. z o.o. RA802 -  Ramanowski Analizator Farmaceutyczny
4
?SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI? E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna Zestaw do 5 wymiarowej kompleksowej chromatografii SHIMADZU 5D Ultra-e

 

II. Kategoria: ?Wyposażenie laboratorium?

Zgłoszenia ocenia Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy

Lp.

NAZWA WYSTAWCY

ZGŁOSZONY PRODUKT

1
B&L International Sp. z o.o. HygroGen2-XL Rotronic

2

Danlab Wyposażenie Laboratorium POJEMNIKI DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁU
W OPARACH CIEKŁEGO AZOTU SERII V FIRMY
Custom BioGenic Systems

3

DONSERV, Wojciech Kaca Homogenizatory serii WK 25
4
Hornik Sp. z o.o. LABterminal Wesemann

5

IKA POLAND Sp. z o.o. IKA Plate (RCT digital) ? mieszadło magnetyczne

6

IKA POLAND Sp. z o.o. C-MAG HS 7 control ? mieszadło magnetyczne

7

KOETTERMANN Sp. z o.o. Dygestorium Koettermann serii EXPLORIS

8

LAB-EL Elektronika Laboratoryjna Sp. J Mobilny system kontroli mikroklimatu w magazynach i transporcie na urz±dzenia z systemem z ANDROID
9 RENGGLI SYSTEMY MEBLI LABORATORYJNYCH STÓŁ DO PRACY Z MIKROSKOPEM SERII RLM MOTION
10 WITKO Sp. z o.o. System meblowy SCALA produkcji niemieckiej firmy Waldner ze szczególnym uwzględnieniem dygestorium laboratoryjnego SecuFlow 2100 mm


III. Kategoria ?Wyposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego? 

Zgłoszenia ocenia Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

Lp.

NAZWA WYSTAWCY

ZGŁOSZONY PRODUKT

1

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. System QuickPlex SQ 120 I zestawy do oznaczania biomarkerów firmy MesoScale Discovery

2

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. System do Real Time PCR AriaDx firmy Agilent Technologies

3

PZ HTL S.A. Usługa wzorcowania pipet tłokowych metod± grawimetryczn± pełn± oraz alternatywn± zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 8655-6
4 T&D Corporation Seria rejestratorów temperatury TR4 pracuj±cych w oparciu o Bluetooth 4.0

 

 

Konkurs o Grand Prix Prezesa PAN

Lp.

NAZWA WYSTAWCY

ZGŁOSZONY PRODUKT

1

LECO Polska Sp. z o.o.                  
PEGASUS BT ? system chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas czasu przelotu GC-TOFMS

2

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
EasySamplerTM 1210 ? automatyczne urz±dzenie do pobierania próbek podczas przebiegu reakcji chemicznej

3

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. Analizator Seahorse XFe96 firmy Agilent Technologies
4 Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.          
Mikroskop holotomograficzny HT-1 firmy Tomocube

 

 

 

GRATULUJEMY!


Informacje praktyczne

Patronat Honorowy

Piotr Cieśliński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego;
Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
prof. Jerzy DuszyĹ„ski, Prezes Polskiej Akademii Nauk; 
dr inż. Włodzimierz Lewandowski, Prezes Głównego Urzędu Miar;
Ministerstwo Rozwoju
Partnerzy i Patroni – Zobacz wyszystkich
 • Konsultant merytoryczny:
 • Analityka
 • Patronat prasy fachowej:
 • lab
 • laboratorium n
 • Współpraca medialna:
 • atest
 • automatyka_xtech
 • Biotechnologia
 • chemiaibiznes
 • dolinabiotechnologiczna.pl
 • laboratoria_xtech
 • laboratoria.net
 • LAB portal
 • LCGC Europe
 • Nanonet
 • PAR
 • QN
 • Tworzywa
 • powder&bulk
 • Patronat prasy fachowej:
 • wdp
 • Współpraca medialna:
 • Chemik
 • LCGC
 • Metale.org
 • BiHŻ
 • Targi rekomenduje:
 • WKT
 • Współpraca medialna:
 • Automatyka
 • Fachmedium LABORPRAXIS
 • Automatyka online
 • foodfakty